O Centre pre deti a rodiny Istebné

Centrum pre deti a rodiny v Istebnom vzniklo v roku 1947 ako Oblastné Centrum. Prešiel mnohými organizačnými zmenami od abstinenčnej liečebne, sirotinca až po centrum pre deti a rodiny.

Momentálne je celková kapacita centra, 60 klientov. Máme 3 samostatné skupiny, 1 skupinu mladých dospelých a 22 detí máme umiestnených v profesionálnych rodinách.

Program Centra pre deti a rodiny Istebné

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Výročné správy CDR Istebné

Kolektívna zmluva

Čo nás čaká v roku 2019?

 • súrodenecký tábor
 • veľkonočná súťaž
 • krajské športové hry pre deti z CDR
 • Najmilší koncert v Prievidzi
 • Futbal v Necpaloch – memoriál Kotlára
 • Futbal Karola Poláka
 • športový deň detí
 • fantázia detí – zábavno športový deň v Mošovciach
 • prevencie v spolupráci so psychológmi, príslušníkmi policajného zboru

Projekty:

 • spolupráca s Ministerstvom obrany
 • zapojenie do projektu Škola rodinných financií

Deti sediace na tráve

Aktivity za predošlé roky

Prezrite si aktivity, ktorých sme sa účastnili za posledné roky.

Čo sa dialo v roku 2015?
 • Preteky turistickej zdatnosti
 • Futbal Karola Poláka
 • Putovný pohár Žilinského kraja vo futbale
 • V rámci Najmilšieho koncertu, ktorý sa konal 25.04.2015 v Ružomberku nám naše deti pod vedením Mgr. Jozefíny Záňovej a Mgr. Kataríny Senkovej postúpili do Bratislavy. Celoslovenský najmilší koncert sa bude konať dňa 10.06.2015 v Bratislave.
 • Športové hry detí z detských domovov
 • Brigády detí a mladých dospelých
 • Spolupráca s Občianskym združením v rámci APV projektu “analýza a inovácia mladých dospelých po odchode z Ústavnej starostlivosti”
 • Projekty skupiny Mladých dospelých v Dolnom Kubíne
 • Projekty a spolupráca s EDUKOS v Dolnom Kubíne /Ing.Vajzerová/
 • Spoločný karneval DeD
 • Ozdravovňa Železnô
 • MDD pre celý DeD Istebné
 • 28.06.2015 “Deň pre všetkých” Vavrečka
 • Letné tábory
 • Vianoce na Popradskom Plese
Čo sa dialo v roku 2017?
 • Karneval DeD
 • 1. ročník Memoriál Milana Pivku v zimných športoch, 01.03.2017
 • Súťaž o najkrajší Veľkonočný interiér a exteriér DeD Istebné, 11.04.2017
 • Krajské kolo športových hier detských domovov Žilinského kraja, 25.05.2017
 • XXIX. ročník Majstrovstiev Slovenska v pretekoch turistickej zdatnosti, 25- 28.05.2017
 • Benefičný koncert v Trstenej, 29.04.2017
 • “Najmilší koncert” v Ružomberku, 29.04.2017
 • 2. ročník “Deň pre všetkých”
 • “Dedlandia” detský letný tábor pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
 • letné detské tábory
 • charitativna akcia, námestie Trstená, 12.8.2017
 • Vianočný pobyt na Popradskom Plese
Čo sa dialo v roku 2018?
 • 14.02.2018 VALENTÍN – koláčiky šťastia od pani Kleinovej
 • 17.02 – 25.02.2018 Jarné prázdniny spojené so zimnými športami
 • 16.02.2018 SKI Makov, preteky v zimných športoch – 1 ročník Memoriálu Milana Pivku
 • 04. 03. – 10. 03.2018 súrodenecký tábor v Terchovej s rodinou Mikloškovcov
 • 13. – 14. 03. 2018 “Domovácky parlament” v Bratislave pre mladých dospelých
 • 21. 03. 2018 Veľkonočná súťaž o “najkrajšiu výzdobu interiéru a exteriéru skupiny s témou Veľkej noci” a súťaž o “najkrajšiu veľkonočnú kraslicu v košíku”
 • 07.04.2018 “Najmilší koncert roka” v Černovej – regionálne kolo
 • 01.06.2018 Deň detí pre celý detský domov spojený so športovými hrami, súťažami, opekačkou
 • 30.06. – 02.09.2018 letné prázdniny – pobyty detí v rodinách, tábory, brigády detí