Veľkonočná súťaž 22.03.2018

Vyhodnotenie Veľkonočnej súťaže sa uskutočnilo dňa 22.03.2018. 

 1. miesto  za najkrajšiu výzdobu interiéru a exteriéru skupiny s témou Veľkej noci získava skupina: 

Čítaj viac

Oravice 2017

Dňa 16.11.2017 sme sa vďaka zbierke z charitatívnej akcie v Trstenej, ktorú pre náš detský domov zorganizovala milá slečna Monika Šimková už po druhý krát, zúčastnili pobytu v Meander park Oravice.

Čítaj viac

Aladin a čarovná lampa

Dňa 28. 10.2017 sme sa celý detský domov zúčastnili Muzikálu Aladínova čarovná lampa.
S veľkou úctou a pokorou ďakujeme hlavnému  sponzorovi Mgr. Róbertovi Kobezdovi /manažérovi Mestského divadla ACTORES ROŽŇAVA/ a predstaviteľom muzikálu, že nám bezplatne darovali vstupenky na muzikál pre naše deti.

Čítaj viac

Návšteva z Pardubíc, projekt “KONEP ROSTE a s ním jeho členové”

Dňa 23.10.2017 sa v Detskom domove v Istebnom uskutočnila návšteva z Pardubíc, pod vedením pani Moniky Peterkovej v rámci projektu “KONEP ROSTE a s ním jeho členové” .

Čítaj viac

Dni Fénixa 2017

Milé kolegyne, kolegovia,
v nedeľu 02.10.2017  som mala možnosť navštíviť DeD Necpaly na slávnostnom odprezentovaní detí  DeD Žilinského kraja v rámci Projektu “Dni Fénixa”.
S hlbokou úctou sa skláňam pred dielom, ktoré za tri dni v DeD Necpaly vzniklo.
Sami dobre viete, že práca s našim deťmi je náročná, ale pozitívne výsledky, ktoré nám prináša sú o to cennejšie.
Počas prezentácie v nedeľu sme si mohli všimnúť výtvarné diela, ktoré pod vedením “uja Miňa”, jeho kolegov a predovšetkým našich detí vznikli  a zároveň kultúrny program, ktorý bol veľmi výnimočný.
Ďakujem Vám všetkým, že ste podporili tento projekt☺.

Čítaj viac

Poďakovanie za rok 2017

Ďakujem všetkým zamestnancom, profesionálnym rodičom, rodičom, blízkym a širším rodinám, priateľom, učiteľom, lekárom, oddeleniam SPODaSK, všetkým spolupracujúcim centrám a poradniam, nadriadeným, spolupracujúcim zariadeniam, pani starostke z Istebného, pánovi primátorovi z Dolného Kubína,  OO PZ v Dolnom Kubíne, bývalým deťom a sponzorom všetkých rozmerov, za prejav lásky, úcty, spolupatričnosti a vďaky počas celého roka 2017.
V novom roku 2018 prajem všetkým veľa zdravia, lásky, šťastia a úprimného objatia v kruhu svojich blízkych.
S láskou
                       PhDr. Martina Vicáňová, riaditeľka DeD Istebné

Čítaj viac